Zarządzanie zdrowiem i ergonomią w miejscu pracy

Autorski program opracowany przez Piotra Bursiewicza, przygotowany z myślą o osobach pracujących w pozycjach siedzących przed ekranem komputera.

Proponowane szkolenie w innowacyjny i kompleksowy sposób łączy edukację prozdrowotną z profilaktyką. W jego wyniku, pracownik może w świadomy sposób zmienić niewłaściwe nawyki ruchowe, co przyczyni się do zminimalizowania dolegliwości bólowych oraz absencji w pracy.

Program kierowany jest do pracowników wszystkich szczebli firmy. Gwarantujemy, że przekazana wiedza i umiejętności przełoży się bezpośrednio na jakość, zdrowie, kreatywność oraz wydajność pracowników.

W programie:

 • Ergonomia na stanowisku pracy.

  • Najważniejsze dysfunkcje i choroby układu ruchu. Praca a nasz układ ruchu. Analiza stanowiska pracy.

 • Autoterapia na stanowisku pracy.

  • Edukacja i ćwiczenia praktyczne. Pokaz ćwiczeń na stanowisku pracy wraz z omówieniem. Forma warsztatowa.

 • Wielopłaszczyznowa diagnostyka układu ruchu

  • Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii oceniamy zarówno wzorce posturalne jak i funkcjonalne. Określenie proporcji napięć mięśniowych.

  • Precyzyjne określenie grup mięśniowych narażonych na urazy.

  • Na podstawie badań dobór systemu spersonalizowaych ćwiczeń.

 • System kompensacji.

  • Wskazówki w zakresie metod kompensacji wykonywanych poza środowiskiem pracy. Przygotowanie organizmu do pracy biurowej, systemy relaksacji po pracy.

 • Analiza funkcji i struktury układu ruchu.

  • Blok świadomościowy z elementami anatomii funkcjonalnej i biomechaniki.

Szczegóły:

Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane materiały audiowizualne, modele i testy. Uczestnicy otrzymają testy diagnostyczne wraz z instruktażem do autoterapii w domu.

Czas trwania szkolenia: 4h

Każdy z uczestników dostaje certyfikat i suplement z wykazem zagadnień oraz materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Korzyści dla pracodawcy:

 • Profilaktyka chorób zawodowych

 • Zmniejszenie absencji pracownika

 • Wzmocnienie więzi z firmą

 • Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego pracownika

 • Zwiększenie wydajności pracownika

Korzyści dla pracownika:

 • Poprawa zdrowia i samopoczucia

 • Obniżenie stresu

 • Profilaktyka obciążenia układu ruchu

 • Zwiększenie motywacji i satysfakacji z pracy

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. 600 031 394

rehabursiewicz@gmail.com

tel. +48 600 031 394

Locations

ul. Teatralna 10-12

 50-055 Wrocław

ul. Krzycka 90J

52-020 Wrocław

Chiropractic

Manual therapy for pregnant women

Wellness

Sports massage

Locomotor system diagnosis

Medical Training RehaMed®

Sports and medical rehabilitation

Services