• Zarządzanie zdrowiem i ergonomią w miejscu pracy

  Autorski program opracowany przez RehaBursiewicz, przygotowany z myślą o osobach pracujących w pozycjach siedzących przed ekranem komputera.

  Proponowane szkolenie, w innowacyjny i kompleksowy sposób łączy edukację prozdrowotną z profilaktyką. W jego wyniku, pracownik może w świadomy sposób zmienić niewłaściwe nawyki ruchowe, co przyczyni się do zminimalizowania dolegliwości bólowych oraz absencji w pracy.

  Program szkolenia kierowany jest do pracowników wszystkich szczebli firmy. Gwarantujemy, że przekazana wiedza przełoży się bezpośrednio na jakość, zdrowie, kreatywność oraz wydajność pracowników.

Ergonomia w miejscu pracy

Szczegóły

  Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane  materiały audiowizualne, modele i testy. Uczestnicy otrzymają testy diagnostyczne wraz z instruktażem do autoterapii w domu.

  Czas trwania szkolenia: 4h

  Max. liczba uczestników: 20

  Każdy z uczestników dostaje certyfikat i suplement z wykazem zagadnień oraz materiały szkoleniowe w formie skryptu.

Cel szkolenia

  Propagowanie zdrowego trybu życia w miejscu pracy i poza nim. Podniesienie świadomości prozdrowotnej pracowników.

W programie

 • Ergonomia na stanowisku pracy.
 • Autoterapia na stanowisku pracy.
 • Autodiagnostyka.
 • System kompensacji.
 • Analiza funkcji i struktury układu ruchu.

Korzyści dla pracodawcy

  • profilaktyka chorób zawodowych
  • zmniejszenie absencji pracownika
  • wzmocnienie więzi z firmą
  • poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego pracownika
  • zwiększenie wydajności pracownika

Korzyści dla pracownika

  • poprawa zdrowia i samopoczucia
  • obniżenie stresu
  • profilaktyka obciążenia układu ruchu
  • zwiększenie motywacji i satysfkacji z pracy